Όλα τα προϊόντα μας  δίνονται με εγγύηση εφ'οσον τηρούνται οι  προβλεπόμενες προδιαγραφές συντήρησης.

Στη περίπτωση που δε μείνετε ευχαριστημένοι μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας.